Ifjúsági Információs Pont létrehozása és működtetése Tarnabodon

 Projekt neve 
Ifjúsági Információs Pont létrehozása és működtetése Tarnabodon

 

Megvalósítás időszaka
2009.07.01.-2010.08.31.

Projekt leírás
A tarnabodi Mip Tanti Játszóház közösségi terének és szolgáltatásainak továbbfejlesztésével Ifjúsági Információs Pontot hozunk létre és működtetünk a településen, mellyel  segítséget nyújtunk a tarnabodi fiataloknak a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében. A programban segítjük az egyének, közösséggel és (segítő) intézmények összetalálkozását, valamint a fiatalok autonómiájának kialakulását: azt, hogy képesek legyenek felelősséget vállalni önmagukért.
Tarnabodon a Mip Tanti Játszóházat 2007-ben HEFOP program keretén belül hozhattuk létre. Ugyan elsősorban helyi nők számára képesítés és munkahelyek létesítése volt a célunk, azonban a program keretén belül sikerült olyan közösségi helyet teremtenünk, mely egyszerre szolgálja az iskolások étkeztetését, az iskolai fejlesztő foglalkozásokat, illetve alsó tagozatosok csoport- és szabadidős foglalkozásait (mivel a településen nincs napközi).

Az immár két éve működő intézmény fenntartása mellett annak továbbfejlesztése és szakmai, célcsoportbeli kiterjesztése alapvető célunk, egyfelől azért, mert felelősséget érzünk az általunk kiképzett helyi asszonyok foglalkoztatásában, másfelől pedig mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy a település reménytelennek tűnő helyzetéből a kiutat a fiatalok fejlesztése jelentheti.

Az intézmény és a munkatársak fejlesztéséhez hozzájárul mindaz a módszertani segítség, melyet a HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda szakemberei nyújtanak a programban, mely során egy egyszerű játszóházból a projekt keretén belül professzionális információ szolgáltató- és egyéni és közösségi fejlesztő programokat nyújtó intézménnyé válunk.
Célunk tehát az elszigetelt településen élő, jobbára etnikai kisebbséghez tartozó, iskolában rosszul teljesítő, alapvető információktól elzáródó, alacsony életszínvonalon élő, hosszú távon a munkanélküliséggel és szegénységgel szembenéző fiatalok készségeinek, tudásának fejlesztése, informáltságának növelése, felkészítésük a családi életre, a munkaerőpiacra való beilleszkedésre, egyáltalán a való életben való eligazodásra.

Kedvezményezett

Tutor Alapítvány
1085 Budapest, Baross u. 36.

Projektvezető
Marozsán Csilla

Közreműködő szervezet
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

Támogatási konstrukció neve
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai - Ifjúságügyi (B) komponens

Projekt száma
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0035

 

További információk

Háttér

Programok

Lérejött ifjúsági közösségek

Aktuális környezeti információk 2010

Képek

A hozzánk látogatók kérhetnek jeltolmács szolgáltatást az info@befogadofau.hu címen.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,

 az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.