Kazai események

Nyári rövidebb-hosszabb hírek

Fürjesné Zsóka

 

Kártyás villanyórák
Újabb 4 kártyás villanyóra került felszerelésre egy a Sólyom telepen és három a Virág utcában. Eddig összesen 9 család büszkélkedhet vele. Az ő esetükben megszűnt az áramütés veszélye és a börtönveszély.

 Csótányirtás

94 családnál végeztettünk csótányirtást a családok nagy örömére és elégedettségére. Ha a szakemberek által elmondott utasítások szerint járunk el, a jövőben sikerülhet végleg megszabadulni a csótányoktól a Sólyom telepen.

 

Asszonyok és Testvérszívek az Augusztus 20-ai ünnepségen

Sajókazán 2010. augusztus 21-én tartották az állami ünnep helyi rendezvényeit. A délutánt a Sólyom telepen szerveződött hagyományőrző csoportok nyitották. A Sajókazai Asszonykórus több civil szervezet tagjaiból alakult. 2009 novemberétől énekelnek együtt, repertoárjukban megtalálható a magyarországi, szlovákiai, romungro, magyar cigányok dal kultúrája, cigányos csárdások, pergető, illetve hallgató dalok. Magyarul, és ami különlegesnek számít itt Magyarországon, egy régi cigány nyelven, az ún. kárpáti cigány nyelven szólaltatják meg népdalaikat.
Utánuk a Testvérszívek hagyományőrző folklór együttes zenészeit fogadta a kastély előtt felállított színpad.

A sajókazai közönség ilyen fellépéseken ismerheti meg a cigányság autentikus kultúráját, zenéit, táncait.

 

Kirándulás  bükkbe

Az elmúlt hétvége szombatján, augusztus 14-én, a sajókazai asszonyok üdítő kirándulást tettek a Bükki Nemzeti Parkban elterülő barátságos üdülőfaluba Bükkszentkeresztre.

Az indulás kezdeti nehézségein továbblendülve mindannyian nagy várakozással tekintettünk a nap elé. Szabó György gyógynövénykertjébe voltunk e derűs napon hivatalosak.

 A hangulatot fokozta az útközben elénk táruló gyönyörű látvány: a Bükk hívogató, élettel teli nyugodtsága, meghitt ünnepélyes csöndje mindenkire hatást tett. A figyelmes asszonyok a gombázás ottani és itthoni lehetőségeiről folytattak vidám beszélgetést, amikor járművünk felkapaszkodott az erdő közepén haladó kanyargós emelkedőn.

Megérkezvén a rendezett és szép földrajzi adottságokkal megáldott településre egy hölgy – a méltán híres „Gyuri bácsi” munkatársa- fogadott bennünket. Az ország második legmagasabban fekvő településének utcáin könnyű sétát kezdtünk idegenvezetőnk segítségével egészen a gyógynövényes kertig. Közben kísérőnk rövid beszámolót tartott a gyógynövényekkel kapcsolatos tevékenységeikről. Alig 10 percnyi séta után feltárultak előttünk a gyógynövénykert kapui.

Idegenvezetőnk egyszerű, közvetlen stílusban beszélt a generációk által felhalmozott tudásról: a közvetlen környezetünkben is könnyűszerrel megtalálható növények jótékony, gyógyító élettani hatásairól. A növények lenyűgöző látványa emlékezetes illatukkal párosult. A látottak és hallottak rádöbbentettek mindenkit utunk valódi céljára és e cél kivitelezésének lehetőségeire. Az asszonyok önbizalma méltán fejlődhetett, hiszen a kert növényeinek és azok gyógyhatásainak nagy része ismerősként tűnt fel előttük. Az arcokon a „talán ezt mi is tudnánk csinálni” meggyőződése tükröződött. Láttak egy jól működő példát arra, hogy odafigyeléssel, türelmes munkával,ismereteiket gyarapítva és bízva a meglévő tudásukban életerős, jövedelmező vállalkozásba kezdhetnek. Üdítő volt látni mennyire felcsigázta fantáziájukat, mennyire felkeltette vállalkozó kedvüket Szabó György könnyen követhető mintagazdasága. A tanulságos rend-kívüli biológia óra végén őszintén és reménnyel telve hangzott a búcsúzóul szánt „Viszontlátásra!”.

A nap még ezután is tartogatott számunkra egy nem mindennapi élményt. Egy legenda szerint valaha Szűz Mária a település melletti erdőségben járt és amikor megpihent egy kőre ült. Azóta úgy tartják ennek a kőnek gyógyító ereje van. A hely különlegessége folytán manapság is híres, neves zarándokhely a gyógyulni vágyók számára. Nem volt kérdéses tehát, nekünk is látnunk kellett ezt a ligetet. Talán egy tucat emberrel találkoztunk itt, akik áhítattal, csöndben üldögéltek a köveken, vagy éppen a gyönyörű fáknak támaszkodva szemlélődtek. Alig egy órát töltöttünk e templomi hangulatú erdőszélen.

Hazafelé ki-ki elmélázva, mások talán egy gyógynövényes vállalkozás terveit csendben szövögetve, megint mások halk szóval vitatták meg e napsütéses, olykor talán túl meleg szombat tanulságait. Abban azonban mindenki hallgatólagosan egyetértett, hogy megérte ezt a néhány órát üdítő „tanulással” tölteni egy bükkszentkereszti kirándulás keretében.

2010. augusztus-szeptember

Szeretet háló - a sajókazai napközis tábor

Fürjesné Zsóka írása

Közösségünk a nyári szünet ideje alatt is változatos programokat szervez a diákok részére. A tanév vége óta egymást követték a kirándulások és táborok. Ezekről a programokról a honlapunkon folyamatosan hírt adunk. www.ambedkar.hu és www.dzsajbhim.hu

 A legutóbbi júliusi táborunkról még most készül az anyag, ezért igyekszem röviden összefoglalni a lényegét.

Idén nyáron három fiatal külföldi önkéntes érkezett a Dzsaj Bhím Közösséghez hosszabb időre. Ida és Lilith Dániából, Áron Svájcból utazott hozzánk, hogy megismerje és segítse a munkánkat. Az ő jelenlétüket kihasználva egy hetes napközis tábort szerveztünk, amelynek két fő célja volt: az angol nyelvgyakorlás és a kapcsolatépítés a településen élő roma, nem roma és külföldi fiatalok között. A Dr. Ámbédkar Iskolába járó diákjaink számára szinte természetes a külföldiek jelenléte, a folyamatos kirándulásokon, tréningeken, táborokban való részvétel. Diákjaink nagy része cigánytelepen él és jelenleg nincs olya n közösségi tér a faluban, ahol közös élményeket szerezhetnének a faluban élő nem cigány fiatalokkal. Ugyanakkor a faluban élő fiatalok ritkán találkoznak külföldi fiatalokkal. Három éves működésünk alatt első alkalommal próbálkoztunk azzal, hogy megnyitjuk kapuinkat a településen élő nem cigány fiatalok számára, hogy  közelebbről megismerjék, megtapasztalják és aztán hírét vigyék a faluban a mi értékeinknek.

A településen három történelmi egyházi közösség él, rajtuk keresztül szólítottuk meg a szülőket és fiatalokat. A 25 fős csoportot 5 fő katolikus, 5 fő református, 5 fő evangélikus és 10 fő Dr. Ámbédkár Iskolás diák részvételével terveztük. Az öt napos tábor ideje alatt meglátogattuk mindhárom templomot, megismertük az egyházi közösségek szokásait. Egy napot a Gyermekjóléti Szolgálatnál töltöttünk, megismertük a kollégákat, a munkájuk lényegét, majd kicsit birtokba vettük a kertjüket, a teraszon cigánytáncot tanultunk és twistert játszottunk a gyepen. Az utolsó napon a Dzsaj Bhím Közösségé volt a főszerep. Tibor és János bemutatta a buddhista közösségi szellem lényegét, meglátogattuk az újjászületőben lévő iskolaépületünket. Az önkéntesek eredményt hirdettek a versengő csapatok között, majd minden csapat jutalmat és tárgyi emléket kapott. A közös vacsora után késő estig táncoltunk, énekeltünk a közösségi ház udvarán. Kicsit elhúzódott és könnyeket fakasztott a búcsúzkodás, ami azt sugallja, hogy sikeres volt a program. Ennek további bizonyítéka az, hogy a tábort követő napokban minden délután szőke és fekete hajú fiatalok kacagásától és énekétől zsibongott a Dzsaj Bhím Közösség i ház.

Létrejött egy fiatalokból álló szeretet háló, amit egy levelezőlistával és további közös programokkal szeretnénk életben tartani, erősíteni és szépen, lassan, türelemmel egyre szélesebbre szőni.

2010. július

 A sajókazai települési együttműködési rendszer alapjainak lerakásáról

Fürjesné Zsóka írása

Árvíz

 

A program munkatársai azon a napon látogattak el Sajókazára, amikor a levonuló árvíz után visszaköltözött a 93 árvízkárosult ember a Petőfi telepi otthonába. Az ismerkedésünk napján azonnal közös akcióba kezdtünk a Máltai Szeretetszolgálattal, ahogyan erről Tigyi Balázs részletes élménybeszámolójában olvashatunk. A leírását csak megerősíteni tudom. Az adományozás lendületesen, békésen és nagyszerű együttműködésben zajlott, mindenki nagy megelégedésére.

 

 


A közfürdő és mosoda

A program keretében tervezett közfürdő és mosoda céljára egy árverezés során megvásároltuk az általunk korábban kiszemelt Bányamozgó épületet. A közfürdőnk „csontváza” már megvan, készülhet a terv. Ebben a bányakolóniában jelenleg öt család lakik. Az árverezésnek köszönhetően ¼ rész osztatlan közös tulajdonunk keletkezett az épületben. Terveink szerint társasházi szerződést kötünk az érintett családokkal, szorgalmazzuk a kártyás órák felszerelését és vállaljuk a bontásra ítélt épületrész felújítását.

 A monori tanulmányút nagyon sokat segít nekünk a további tervezésben, az erről szóló élménybeszámolónkat a júliusi hírlevélbe tartogatjuk.


Elkezdődött az iskolaépületünk átalakítása

Az iskola céljára megvásárolt két épületünk a Rózsaszínház és a Fehérház a bontási munkálatoknak köszönhetően egyesült. Egészen újjászületett tágasabb és fényesebb! Nagy erőkkel folyik a belső átalakítás.

 

Együttműködést szorgalmazunk

A Családsegítő Szolgálattal eddig is több területen együttműködtünk, de a Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetően az árvízi közös akció tovább erősítette közöttünk a szálakat. Június 30-án együtt utaztunk Budapestre a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetben megrendezett „Szegénység és lakhatás” konferenciára és közösen szeretnénk megírni a TÁMOP 5.1. 3. pályázatot.  Ez már csak az önkormányzat döntésén múlik.

Júniusban az önkormányzat felé is tettünk együttműködésre irányuló kezdeményezést. Kötetlen beszélgetést terveztünk, amelynek témáját írásban is a vezetőség elé tártuk: 


Tisztelt Önkormányzati Testület!

A Dzsaj Bhím Közösség köszönettel nyugtázza a sajókazai Önkormányzat meghívását az együttműködés mikéntjének kidolgozása végett. Úgy érezzük, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében az országos folyamatokkal párhuzamosan megvethetjük a települési együttműködés rendszerének alapjait. Egyre inkább szükségesnek látjuk, hogy előre tervezhető keretben dolgozzunk együtt a település vezetőivel és szervezett közösségeivel. Azt reméljük, hogy ennek eredményeképpen megszülethet egy települési együttműködési terv a falu szociális klímájának javítására. Ez pozitív példát adhat hasonló helyzetben lévő borsodi falvak számára is.

Javasoljuk, hogy a községben működő állami intézmények, társadalmi szervezetek, egyházi közösségek az Önkormányzat vezetésével rendszeres konzultációs alkalmakat tartsanak egy közös együttműködési terv kidolgozása érdekében. Természetesen már az is egyeztetést kíván, hogy a község társadalma milyen kérdéseket tart érdemesnek arra, hogy a megoldását közös összefogással előmozdítsuk.

Javasoljuk egy (vagy több) tematikus bizottság felállítását. A magunk részéről szükségesnek tartjuk egyeztetett települési stratégia kialakítását az alábbi témakörökben:

1. A település különböző helyzetű lakosságcsoportjainak integrációja a közbiztonság, közművelődés, sport, oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, szociális biztonság, egészségügy, közösségfejlesztés területein. 

2. Az árvíz tanulságainak levonása (a 2010. április 1-jén megjelent TÁMOP 5.3.6/10 jelű „Komplex telep-program” c. pályázati konstrukció az árvízzel kapcsolatos intézkedésekkel összefüggésben és a pályázati kiírással kapcsolatos alacsony pályázói érdeklődés miatt visszavonása került. A pályázati kiírás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint kedvezőbb feltételekkel a közeljövőben ismételten kiírása kerül.)

3. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az AJB 4149/2010. számú (sajókazai) ügyben készített jelentése tárgyában.

4. Az elmúlt években Sajókazán tett továbbtanulási és szakképzési lépések eredményeinek értékelése.

5. A munkavállalás lehetőségei és a tömegközlekedés fejlesztése

6. Az áramlopás visszaszorítására tett erőfeszítések eredményei, az előrefizetős mérőórák felszerelésének eddigi tapasztalatai és az adósságkezelés lehetőségei Sajókazán.

7. A közérdekű munka bevezetésének eddigi eredményeinek értékelése és a továbblépés útjai Sajókazán.

8. Az „Út a munkához” program eddigi eredményeinek értékelése és a továbblépés lehetőségei Sajókazán.

9. A Kiút Program sajókazai megjelenésének értékelése.

10. TÁMOP 5.1.3.-09/2 – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért pályázat elkészítése Sajókazán.

11. A bányatiszti lakások és a Bányamozgó épületének rehabilitációja, műemléki védelme, közfürdő és mosoda létrehozása.

12. A falopások megelőzése erdőtisztítási munkálatok segítségével.

13. Szilárd burkolatú utak, közvilágítás, lakott terület tábla áthelyezése iránti szükségletek felmérése és kielégítése.

14. Közösségi napok szervezése azegészségvédelem, szenvedélybetegségek, a közbiztonság, az oktatás, a környezetvédelem kérdéseinek népszerűsítése, emberközelbe hozása érdekében.

15. A település közösségi eseményeinek közös megszervezése.


Tisztelettel: Dzsaj Bhím Közösség

Sajókaza, 2010. július 5.


 Július 5-én a kötetlen beszélgetés helyett rendkívüli önkormányzati ülésen találtuk magunkat, ahol „első napirendi pontot képeztünk” és meglehetősen kimért, hivatalos stílusban futotta át a testület a javaslatainkat. A Polgármester úr által  hozott téma egészen másról szólt: a sajtóvisszhang miatt kaptunk tőle ismételten számonkérést. Egészen pontosan azt sérelmezte, hogy a Káldor Kollégium által Balatonon táborozó diákjainkról szóló RTL hírekben Sajókazát az ország egyik legszegényebb településének merészelték titulálni. Szerinte ez nem igaz. Ebben sajnos nem tudunk vele egyetérteni.

 Végül is egyhangú igen szavazattal döntés született az együttműködési terv részletes kidolgozásáról, így a hideg fogadtatás miatti csalódásunkat gyorsan kihevertük. Izgatottan várjuk a napot, amikor leülünk „együttműködést tervezni”. Vajon belefér-e még ebbe a ciklusba?

2010. május-június