Hírlevelek

Hírlevél

Kirekesztett Közösségek Terepszemléletű Támogatási Modellje
2010. augusztus-szeptember

Program hírek - Tevékenységek, tervek, visszajelzések
Baric Ádám, aki az NFÜ munkatársaként volt a program vendége, legfontosabb meglátása, hogy a program megvalósításának módja számos olyan, az európai uniós támogatásokhoz képest újszerű elemet tartalmaz, amely ugyan fokozott pénzügyi kockázatot hordoz, ugyanakkor megteremti az igazi lehetőségét valóban hatásos, hasznos projektek gyors megvalósításának. És míg a támogatások jelentős részénél talán vállalhatatlanul magas ez a kockázat, addig a hasonló programoknál a projekt gazdák kis száma, ismertsége és elkötelezettsége okán kialakuló bizalom alkalmasabb lehet a kockázat csökkentésére, mint bármilyen adminisztratív szabályok. Ilyen elem a projektek kiválasztása, ami nem nyílt pályázaton alapul, hanem a meglévő ismeretek és többszöri iteráció alapján történt; a projekt tervek rugalmassága; a projekt gazdák együttműködése; vagy egész konkrétan a számos tevékenységhez szükséges gépkocsi beszerzésének lehetővé tétele. 
 
 Projekt hírek  - Kaza-Ózd, Kaza-Málta
Több alkalommal osztották szét Sajókaza lakosságának a Dzsaj Bhím Közösség tagjai azokat a ruhaadományokat, amelyek a Máltai Szeretetszolgálattól és egy nagyobb holland segélyszállítmánnyal érkeztek. Először az árvíz sújtotta Petőfi telep lakói válogattak.

Ünnepek és hétköznapok - Nyári hosszabb-rövidebb hírek Sajókazáról Fürjesné Zsókától
 Újabb 4 kártyás villanyóra került felszerelésre egy a Sólyom telepen és három a Virág utcában. Eddig összesen 9 család büszkélkedhet vele. Az ő esetükben megszűnt az áramütés veszélye és a börtönveszély. 94 családnál végeztettünk csótányirtást a családok nagy örömére és elégedettségére. Ha a szakemberek által elmondott utasítások szerint járunk el, a jövőben sikerülhet végleg megszabadulni a csótányoktól a Sólyom telepen.


Felbolydult hangyaboly - Kiss Dávid a monori lakhatási alprogramról
A telepet szakemberek segítségével fésültük át, megnézték a tetőket, a falakat, a nyílászárókat, illetve az egyéb veszélyforrásokat. A telep felbolydult mint egy hangyaboly, hiszen utoljára 2008-ban volt hasonló jellegű felújítás. A telep lakossága szerencsére tudott közösségként gondolkodni, hiszen egyértelmű volt számukra, hogy aki nem tudja megcsinálni a saját portáját, azt segíteni kell. Így egyfajta kaláka munkarend alakult ki. Természetesen szakmunkára is szükség van, együttdolgozva a város üzemeltetéssel, a közcélú büntetésüket éppen ledolgozó emberek közül választhatunk majd szakembereket is.     

Meg sem állunk Ausztráliáig - Hajdú Gergő írása a Hétesi munkáról
Kriszta lassan 12 éve jelent meg itt először, negyedik éve szervezi az iskolakezdés előtti egyhetes alkotótábort gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Módszerének lényege és központja az alkotás, bármilyen kreatív tevékenység általi felszabadulás, önmegfogalmazás élménye. Így formálódik a közösség, ez által fogalmazódnak meg a helyiekben a vágyak, a tenni akarás, a megoldások keresése, a bizalom.  Ez az alapja minden további lépésnek, legyen az hivatalos ügyek közös intézése vagy a házak kalákában történő felújítása esetleg egy focipálya létrehozása (ez már meg is történt). Néha eszembe jut, hogy az egész emberi világ itt készül.

S a helyzet fokozódik - Lőrincz Norbert és Dallos Eszer tudósítása a Pokoli toronyból
Gőzerővel dolgozunk a felújításokon, 5 lakás jövő héten teljesen kész lesz, s elindul az Önkormányzati bérlőkijelölés, ami azt jelenti, hogy a feladataink bővülnek, hisz a beköltöztetett bérlők minden ügyes-bajos dolga a mi ügyünk is lesz a vállalásunk szerint, amíg a házban laknak.
Augusztussal véget ért a nyár. Csendesebb a ház, már a hónap végén érezhető volt még a gyerekek viselkedésén is az ősz közeledte. A hónap elején erős vihar söpört végig a városon. A közeli óvoda tetejét lesodorta a szél, a Házgyári út 1-ben is károkat okozott. Az amúgy is rossz állapotú lépcsőházat megtépázta, a tetőn a liftház maradványait szétterítette a szél a most elkészült tetőn és a parkolón. Napokig tartott a ház sebeinek betapasztása, egyre több a folt a hajdani büszke üveges lépcsőházon Ismét elkezdődött a félelem a téltől, a huzatos folyosókat járva nem volt nehéz elképzelni, mitől retteg itt mindenki.    


Pályázatok, források

 

Szakmai hírek, események

 

Támogató

 

 

 


Közvetítő szervezet

 

 

 

 

 

Hírlevél
Kirekesztett Közösségek Terepszemléletű Támogatási Modellje
2010. július

 

Üzenet - Vecsei Miklós a fordított integrációról
Olyan szolgáltatásokat viszünk a telepekre, amik a nem telepen élők, a többség számára is vonzóak lehetnek,  amiért adott esetben bemerészkednek a korábban messziről elkerült ismeretlen terepre, így megismerkedhetnek az ott élő emberekkel. Ekkor saját bőrükön tapasztalhatják meg, hogy az ijesztőnek gondolt közeg nem is félelmetes, vagy veszélyes, leginkább „csak” kirekesztett, s éppúgy emberi érzelmekkel teli, mint bármelyikünk közössége. 

 

Program hírek - Pozitív döntés és annak háttere
 A kuratórium a program szervezeti, döntései kereteinek és a projektek fejlesztési terveinek áttekintése után - kisebb pontosításokat kérve - jóváhagyta a program működtetési, döntési rendjét, a bevont projektek körét és tervezett tevékenységeit, költségvetését.  A 2011 végéig tartó programban az OSI kuratórium döntése alapján a Tutor Alapítvány 4 támogatott projekttel, közösséggel - Monor, Tabán telep; Ózd, Hétes telep; Sajókaza, Sólyom és Petőfi telep; Veszprém, Pokoli torony - folytathatja tovább a munkát.
Az Open Society Intitute (OSI) Szükségalap (www.osiszuksegalap.hu) azért is tartja fontosnak a program támogatását, mert túlmutat a négy kirekesztett közösség helyzetének javításán: általános tapasztalatokat adhat arról, hogy mennyiben különbözik a támogatás felhasználása akkor, ha az EU források gyakorlatából is ismert bürokraikus szabályokat követjük (pl. ERFA és ESZA elkülönítése; ágazatok - pl. oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, egészségügyi, közlekedési helyzet javítását célzó beavatkozások - elkülönítése; projekt részleteinek előzetes megtervezése; stb.), illetve ha csak a projekt gazdák által is ésszerűnek tartott szabályokat alkalmazzuk.


A "Négy elem" - Terepleltár
 Válaszd ki melyik leírás melyik közösséghez (Ózd, Monor, Veszprém, Sajókaza) tartozik. Megfejtés a linken.
a) Itt a gyerekek többnyire a folyosón játszanak, élettérként a ház közös részeit használják, mely a többi lakó rosszallását eredményezi, konfliktusokat teremt a családok közt.

b) „Gettótörvények” uralkodnak, gyakran erőszakkal oldják meg a konfliktusokat, gyakoriak az egymás közötti kommunikációban a szélsőséges indulat-reakciók. 
c)
A kirekesztett tömegek nem jelennek meg a közösségi szervezetekben, a három keresztény felekezet gyülekezeti életében nem találkozunk romákkal. A művelődési ház programjai évtizedek óta nem célozzák a cigány lakosságot.
d) Telepen élő családok szinte mindegyike elsődleges célként fogalmazza meg a telepről történő kitörést, új lakóhely megtalálását. A telep lakóinak a tágabb környezethez való viszonyát hiányok és konfliktusok jellemezik.

 

Projekt hírek  - Kazaiak Monoron
Ózdi szemmel: Körbejártuk a monori telepet, megismertük a Hangárban folyó közösségi munkát, saját szemünkkel láttuk az általunk is megvalósítani kívánt közfürdő és mosoda épületét és működését.  Örömmel tapasztaltuk, hogy a monori önkormányzat közcélú munkásokat közvetít a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett programokba és nagyon szeretnénk, ha ez Sajókazán is megvalósítható lenne a jövőben. A monoron szerzett ismeretek birtokában magabiztosabban kezdjük el a sajókazai közfürdő és mosoda kialakítását.

Monori szemmel: Nagyon jó volt látni, hogy végre nem a szokásos „öltönytúrát” végezzük, aminek sokszor semmi eredménye nincsen, hanem értő, vizsgálódó tekintetek lesték, hogyan lehet még ennél is jobb, hasznosabb funkciókkal ellátott fürdőt építeni. Esetleg a Bányamozgóban…


Kazai események - Fürjesné Zsóka a sajókazai Szeretet háló táborról

Idén nyáron három fiatal külföldi önkéntes érkezett a Dzsaj Bhím Közösséghez hosszabb időre. Ida és Lilith Dániából, Áron Svájcból utazott hozzánk, hogy megismerje és segítse a munkánkat. Az ő jelenlétüket kihasználva egy hetes napközis tábort szerveztünk... A településen három történelmi egyházi közösség él, rajtuk keresztül szólítottuk meg a szülőket és fiatalokat. A 25 fős csoportot 5 fő katolikus, 5 fő református, 5 fő evangélikus és 10 fő Dr. Ámbédkár Iskolás diák részvételével terveztük. Az öt napos tábor ideje alatt meglátogattuk mindhárom templomot, megismertük az egyházi közösségek szokásait.

 

Monori Tabán Program történetei - Kiss Dávid a Fogadóról és az uniós pályázat beadásról
 Mivel a Hangárunk eddig is közösségi funkciókkal bírt, egy kis átalakítással a Szenvedélybeteg Közösségi Ellátás is megvalósítható benne. A célcsoport adott, hiszen a telepen a szenvedélybetegség közel 95%-os, és az eddigi gondozotti kört is ők adták, ellenben a kistérség további szenvedélybetegséggel küzdőinek sem okoz problémát a kissé eldugott helyen lévő Hangár meglátogatása. Az integráció itt is, mint már több programelemünkben megfordult. Olyan intézményt vittünk a telepre, amit máshol igyekeznek minél messzebb vinni, elkülöníteni a problémás területektől. A telep sűrűjébe vitt Közösségi Ellátás újdonság, eddig nem igen volt rá példa a magyarországi intézmények történetében.

 

Így készül a hétesi focipálya - Bódis Kriszta írása a közös munkáról
Amikor kitekertük és leraktuk az első gyep csíkot, komolyan mondom, áhítatos sóhajok szakadtak fel belőlünk. Én még ilyen gyönyörű füvet nem láttam. Pláne a Hétesben. "Itt valami megfordult ma, Kriszta, itt valami elkezdődött", mondta Körte, és megtörölte a homlokát. A megtért Zoli keresztelni ment, de beállt a szép ruhájában, hogy egy kritikus helyen elegyengesse a földet. Már mindenki a csodájára járt a szépségnek. Cukinak eszébe jutott, hogy hívjuk ki az ózdi tévét. Nagy volt bennünk a büszkeség és a munka-öröm.

Pokoli mindennapok - Dallos Andrásné Eszter tudósítása
Folyik a fejtetű elleni küzdelem. Szinte az összes gyerek feje hemzseg a lakóktól. Az ÁNTSZ-től kapott szernek nagy hasznát vettem, osztottam bőségesen mindenkinek. A 7. emeleti P. kislányok apja radikális módon intézte el a kérdést, kopaszra nyírta lányai fejét. A lányok csont soványak, s a kopasz fejükkel döbbenetes látványt nyújtanak, mint a múlt kísértetei.

 

Pályázatok, források


Szakmai hírek, események


 

Támogató
hu-hu-logo.jpg

Közvetítő szervezet
tutorlogo.jpg

 

 

 

Hírlevél
Kirekesztett Közösségek Terepszemléletű Támogatási Modellje
2010. május-június

Üzenet - A valóságból
Költői kérdés: Miért elképzelhetetlen ma Magyarországon, ha egy pályázat a valóságról szól? Miért ezt érezzük furcsának, meglepőnek? Annyira hozzászoktunk már a lehetetlen pályázati kritériumokhoz, amikben az elmúlt években részünk volt? Belefáradtunk? ... Nem! Egymásnak vagyunk mentorai, segítői. A tanulási folyamatnak mindenki részese a programvezetőtől a szociális munkásig, közösen gondolkodunk. A Program nem 4x1 program, hanem 1x4 program, mindegyikünk felelős a másik munkájáért. Ezt még nekünk is tanulnunk kell, de készen áll rá a CSAPAT. Köszönjük az OSI-nak, hogy ebből az álomból mára cselekvés lett.


Program hírek - Új irány
A Kirekesztett Közösségek Terepszemléletű Támogatási Modelljének kidolgozói, tesztelői hisznek abban, hogy lehetséges olyan fejlesztési konstrukció, ami szakmai együttműködésen alapul, a közösségi folyamatokat figyelembe véve képes rugalmasságra a tervezés és a megvalósítás során. 2010. májusában született meg a 2011 végéig szóló támogatási szerződés, ami alapján a Tutor Alapítvány megkezdhette a munkát a bevont 4 projekttel, közösséggel (Monor, Tabán telep; Ózd, Hétes telep; Sajókaza, Sólyom és Petőfi telep; Veszprém, Pokoli torony).A "Négy elem" - Amiből építkezünk
 Egészen röviden a bevont szervezetekről, közösségekről.Projekt hírek  - Ahogy mi csináljuk
Talán Sajókazai látogatásunk és az utána következő eseménysorozat fejezi ki leginkább a program „szellemiségét”. Sajókazán a helyszíni látogatás azon a napon volt, amikor levonult az ár, és a Petőfi-telepen élő családoknak vissza kellett költözniük a tornateremből a házakba. Látva a helyzetet (házak iszaposak, ágyak és ruhák vizesek, vezetékes víz ihatatlan, stb.) azonnali segítségként aznap ivóvizet és fertőtlenítőszert vásároltunk, másnap a Máltai Szeretetszolgálat bútorokat és ruhákat is vitt. A segítségből az utca árvíz sújtotta családjai mind részesedtek, nem kizárólag a roma családok.

 

Kazai események - Fürjesné Zsóka a sajókazai települési együttműködési rendszer alapjainak lerakásáról
A Dzsaj Bhím Közösség köszönettel nyugtázza a sajókazai Önkormányzat meghívását az együttműködés mikéntjének kidolgozása végett. Úgy érezzük, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében az országos folyamatokkal párhuzamosan megvethetjük a települési együttműködés rendszerének alapjait. Egyre inkább szükségesnek látjuk, hogy előre tervezhető keretben dolgozzunk együtt a település vezetőivel és szervezett közösségeivel.

  Monori Tabán Integrációs Programról dióhéjban - Kiss Dávid jelenti

A telepen közösségi fürdő és mosodát üzemeltetünk, közösségi házat telepíttettünk szociális irodával, játszóházzal, tanulószobával, ill. 2010 májusa óta az országban egyedülálló módon szenvedélybeteg közösségi ellátást biztosítunk a lakosságnak, intézményi keretek között. Állandó csapatunk mellett, ami immáron 7 fő, folyamatos önkéntes jelenlét is segít a munkánkat. A folyamatosan jelentkező hírlevelekben igyekszünk megismertetni az olvasót a telep életével, sikereinkkel, kudarcainkkal.

Tornádó és a Jóisten - Bódis Kriszta tudósítása az ózdi találkozásokról
A Találkozás  napja című rendezvény is napsütéssel indult. Már tavasz óta az ország minden pontjáról mozgósított szabadkeresztény gyülekezetek készültek egy roma, és nem-roma magyar találkozást szervezni Ózdra, ebben segített a mi programunk is. Ózdi szervezőnk Gyuricska István a Siloám roma misszós gyülekezet vezetője volt, ő főleg a helyi nem-roma társadalmat mozgósította, és intézte a rengeteg hivatalos ügyet, míg én a szegregátumokba vittem a hírt az alkalomról.

Holnap is nap lesz - Dallos Andrásné Eszter a Pokoli torony közösségéről, a bizalomról és a  felelősségről
Furcsa, de sokszor érzem úgy, hogy itt a kimondott szónak nagyobb ereje van, mint bárhol máshol. Kevesebb az árnyalat, a fekete feketébb,...durvábbak a konfliktusok, minden megnyilvánulás erőteljesebb, mint más kulturális közegben. Ezért minden megnyilvánulásunkra oda kell figyelni, vigyázni a következetességre.  

 

Pályázatok, források
A váltás időszaka, mikor több felhívás kerül visszavonásra, mint kiírásra.


Szakmai hírek, események
A Szegénység és Társadalmi Kirekesztettség Elleni Év végeérhetetlen konferenciadömpingje.

 

Támogató

 

 

 

 

Közvetítő szervezet